Ga direct naar de inhoud

SKAGEN is bevoegd om haar fondsen te distribueren in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland, Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, België, Duitsland, Ierland en Frankrijk.

We zijn lid van de Federatie van Deense Investment Associations (IFR), de Nederlandse Fund & Asset Management Association (DUFAS), de Vereniging van de Luxemburgse fonds Industry (ALFI), de Investment Management Association in het Verenigd Koninkrijk (IMA), de Zwitserse Fondsen en Asset Management Association (SFAMA), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de German Investment Funds Association (BVI) en de Franse Asset Management Association (AFG).

Een lidmaatschap als deze is een teken van kwaliteit, wat aangeeft dat de fondsbeheerder toestemming heeft van de Financial Supervisory Authority om de fondsen te distribueren in zowel het thuisland, als in het gastland.

Actieve betrokkenheid

Lokale richtlijnen worden steeds vaker op Europees niveau vastgesteld, daarom is SKAGEN een actief lid van het Europees Fonds en Assets Management Association (EFAMA). Door de nauwe contacten met de toezichthouders, de overheid en het wetgevend orgaan kan EFAMA bijdragen aan de wijze waarop regelgeving wordt vormgegeven.

SKAGEN participeert actief in een aantal van de EFAMA werkgroepen, zo dragen we bij aan het overleg, nieuwe initiatieven en de EFAMA conference calls voor zakelijke leden. Onze betrokkenheid bij EFAMA geeft inzicht vanuit de industrie en is tevens een platform voor het vertegenwoordigen van het belang van onze cliënten.

Invloed

Een belangrijk onderdeel van ons lidmaatschap is dat het ons toelaat om de ontwikkelingen in de fondsensector te monitoren en het stelt ons in staat de juridische, fiscale en regelgevingskader voor de industrie te verbeteren in het voordeel van de onze cliënten.


Brancheorganisaties staan voor normen van ethiek, integriteit en professionaliteit in de industrie. Het ontwikkelen van gedragscodes, het zorgen voor transparantie en goed ondernemingsbestuur en de ondersteuning van de inspanningen om het witwassen van geld te bestrijden zijn daarin belangrijke factoren.

Lees meer over:

Toezichthouder

Wat is een Noors fonds?

FATCA

Common Reporting Standard

Orderuitvoeringsbeleid

Richtlijnen voor belangenconflicten

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.