Ga direct naar de inhoud

We are celebrating our 25th anniversary!

We have widened our horizons for 25 years. Today SKAGEN has a wider perspective than ever and the journey continues...

SKAGEN is a Norwegian fund management company with a long and successful history managing equity and fixed income funds. SKAGEN is part of Storebrand Asset Management, but remains an independent investment boutique reporting to its own Board.

Our sole business is fund management, and we do all analysis ourselves. We dare to take unpopular choices, as long as they are in the clients' best interests. We are aligned with our clients – when we do well, clients do well. Our objective is to become the best possible fund manager in terms of risk-adjusted returns, communication and service.

Waarom SKAGEN?

Het verhaal van SKAGEN

Image of an office building
SKAGEN Funds is located in Stavanger city centre.

Verantwoord beleggen is in onze ogen essentieel om op termijn het best mogelijke rendement met een beperkt neerwaarts risico te behalen.

Onze benadering van verantwoord en duurzaam investeren geldt voor ons gehele beleggingsproces. Dit gebeurt op dezelfde wijze waarop wij andere informatie beoordelen om tot een belegging te komen.

Waarom wij achter verantwoord investeren staan

Children picking flowers
Michael Ancher, Children and young girls picking flowers in a meadow North of Skagen, 1887. This painting is manipulated and belongs to The Art Museums of Skagen.

1993

Circa 448 aandeelhouders
Circa € 2,4 miljoen in beheer

2018

Circa 120.000 aandeelhouders
Circa EUR 8 miljard in beheer

Onze beleggingsfilosofie is relatief simpel: het vinden van onjuist gewaardeerde beleggingen die een beperkt neerwaarts risico hebben en op termijn een aantrekkelijk rendement bieden.

SKAGEN heeft deze filosofie vanaf de oprichting in 1993 consistent toegepast. Onze uitgangspunten zijn:

  • Waardegericht
  • Actief
  • Lange termijn
  • Contrair
  • Overtuiging
  • Ongebonden
A group of men sitting at a table having a meal.
P.S. Krøyer, At breakfast, 1883. Het schilderij is gemanipuleerd en is eigendom van The Art Museums of Skagen.

SKAGEN steunt diverse goede doelen, zowel nationaal als internationaal, via samenwerkingsverbanden, sponsoring en giften. Lees hier meer over hoe wij duurzame maatschappelijke initiatieven steunen. Hieronder enkele websites van onze sponsorprojecten:

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.