Ga direct naar de inhoud

De koersen worden vastgesteld in NOK. Dit is de basisvaluta van al onze fondsen. Koersen in andere valuta (SEK, EUR, DKK, GBP, CHF en USD) worden berekend op basis van de NOK-koersen van onze fondsen. Hierbij wordt de wisselkoers gehanteerd die gebruikt wordt bij het bepalen van de waarde van de onderliggende effecten van elk fonds op de dag van het vaststellen van de koers.

De koersen van de fondsen van SKAGEN worden berekend op dezelfde dag en rond 19.00 uur gepubliceerd op deze website.

Op de volgende dagen in 2017 worden geen koersen vastgesteld:

 • 1 januari Nieuwjaarsdag
 • 29 maart Witte donderdag
 • 30 maart Goede vrijdag
 • 2 april 2e Paasdag
 • 1 mei Dag van de Arbeid
 • 10 mei Hemelvaartsdag
 • 17 mei Noorse onafhankelijkheidsdag
 • 21 mei juni 2e Pinksterdag
 • 25 december 1e Kerstdag
 • 26 december 2e Kerstdag

Dag met een vervroegde cut-off tijd is:

 • 2 april in verband met Pasen

Indien u op de bovengenoemde datum tegen de dagkoers een order wilt indienen, dient deze voor 12.00 CET door SKAGEN ontvangen te zijn.

De definitieve koersen voor de fondsen van SKAGEN zullen op de laatste werkdag van het jaar niet beschikbaar zijn tot de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Reden hiervan is dat de slotkoers wordt gebruikt om de laatste fondskoersen van het jaar vast te stellen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.