Ga direct naar de inhoud

GIPS® stelt standaarden ten behoeve van de vergelijkbaarheid tussen de verschillende fondsbeheerders. Tevens legt de GIPS® regels op over het omgaan met data, de wijze van berekeningen maken en de presentatie van de beleggingsresultaten.

GIPS® eist dat de resultaten (na kosten) van alle portefeuilles (bestaande en beëindigde) in het openbaar worden gepresenteerd. Dit moet ervoor zorgen dat fondsbeheerders niet alleen de portefeuilles tonen die door de jaren heen in het bijzonder goede resultaten hebben laten zien.

De van herkomst Amerikaanse standaarden GIPS® worden nu gebruikt door vermogensbeheerders over de hele wereld. http://www.gipsstandards.org/.

Verklaring van naleving en onafhankelijke verificatie

Rendementen getoond op deze website zijn de fondsrendementen en niet de samengestelde GIPS® rendementen. Samengestelde rapporten zijn op aanvraag beschikbaar, deze tonen de resultaten alleen in Noorse Kronen.

Het naleven van GIPS® door SKAGEN AS is geverifieerd door de Deense vestiging van PriceWaterhouseCoopers, een door de staat erkende accountant. SKAGEN AS is voor het eerst onafhankelijk getoetst in juni 2009 voor de periode 1 januari 2004 tot 31 december 2008. Het laatste controle rapport is gedateerd van 4 juni 2018 en heeft betrekking op de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. Een controle beoordeelt of ( 1) de onderneming heeft voldaan aan alle samengestelde constructie-eisen van de GIPS®-normen en (2) of het beleid om de rendementen te berekenen in overeenstemming is met de GIPS®-normen.

"De firma" wordt door de GIPS®-normen gedefinieerd als SKAGEN AS. Alle fondsen die door SKAGEN AS worden geadviseerd zijn door SKAGEN AS opgenomen in de samengestelde rapporten en deze zijn beschikbaar op verzoek.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds en de beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen.